Keturratis - tai hobis, o ne transporto priemonė
Garantinės sąlygos
Garantinės sąlygos

TRANSPORTO PRIEMONĖS GARANTIJA

Transporto priemonei suteikiamas pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytas kokybės garantijos terminas. Privalomi planiniai transporto priemonės aptarnavimai, vykdomi šiuo terminu, yra apmokestinami pagal aktualų pardavėjo kainyną.

Tuo atveju, jeigu transporto priemonei ir (arba) atskiroms jos dalims, suteikiamas kokybės garantijos terminas yra apibrėžtas ir laiko tarpu, ir rida, laikoma, kad kokybės garantijos terminas pasibaigia įvykus bet kuriai iš numatytų garantijos termino pabaigos sąlygų (priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau).

Detalios transporto priemonės garantijos sąlygos pateikiamos pirkimo - pardavimo sutartyje.

SPECIALŪS NORMATYVINIO NUSIDĖVĖJIMO TERMINAI

Pavadinimas
nuvažiuotas atstumas (km) *
Amortizatoriai
3000
Variatoriaus įvorės, lėkštės, spyruoklės ir komponentai
3000
Ratų, reduktorių guoliai
1300
Riebokšliai
1300
Važiuoklės elementai (lankstai (šarnyrai), traukių ant galiai, įvorės (sailenblokai))
1300
Pavadinimas
laikotarpis(mėn.)*
Žvakės (kūrimo žvakės)
6
Akumuliatoriai
6

* JEIGU NĖRA MECHANINIO PAŽEIDIMO

Garantija netaikoma:

 • Tepalams, aušinimo skysčiui, kitiems skysčiams ir tepikliams
 • Padangoms
 • Filtrams
 • Saugikliams
 • Lemputėms
 • Stabdžių kaladėlėms
 • Variatoriaus diržams
 • Stabdžių diskams
 • Sankabai
 • Varomosioms grandinėms
 • Elektrinėms gervėms

Garantija netaikoma mechaniniam triukšmui, vibracijai, skysčių prasiskverbimui ar prasisunkimui, rasojimui, išskyrus atvejus, kai jie yra atsiradę kaip kitų transporto priemonės trūkumų pasekmė.

PLANINIAI TRANSPORTO PRIEMONĖS APTARNAVIMAI

Planiniai transporto priemonės aptarnavimai garantiniu terminu yra privalomi. Laiku atliekami aptarnavimai ir tinkama priežiūra padeda užtikrinti saugų, efektyvų transporto priemonės eksploatavimą ir

kartu leidžia maksimaliai patirti jos privalumus.

Planinė priežiūra vykdoma tik oficialaus atstovo autorizuotuose servisuose (aktualus autorizuotų servisų sąrašas viešai skelbiamas www.cfmoto.lt).

Privalomi planiniai aptarnavimai vykdomi pagal numatytą grafiką* (žr.žemiau).


APŽIŪRA
Rida km (+/-100km)
Darbo valandos (+/-5val.)

1

300
15(iki6mėn.)

2

1300
50

3

2300
100

4

3300
150
5

4300

200

6

5300
250

7

6300
300
87300

350

*Kai terminas yra apibrėžtas ir rida, ir laiko tarpu (darbo valandomis), planiniai aptarnavimai vykdomi priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau

Pirmas aptarnavimas nuo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo dienos yra privalomas po 300km arba po 15 darbo valandų arba po pusės metų (priklausomai, kas įvyksta greičiau). Per šį aptarnavimą yra pakeičiami visi tepalai (variklio, reduktorių). Taip pat patikrinamas oro filtras, jeigu reikia, jis yra pakeičiamas, patikrinamos, sutepamos įvorės, patikrinamos visos gumos, visa elektronika. Šis pirmas aptarnavimas yra reikalingas patikrinti kaip keturratis arba bagis veikė pirmuoju jo naudojimo metu.

Sekantys aptarnavimai yra vykdomi kas 1000km arba kas 50 darbo valandų (priklausomai, kas įvyksta greičiau) siekiant užtikrinti maksimalų ir sklandų transporto priemonės tarnavimo laiką.Keturratis ar bagis yraskirtas bekėlei, keliams, kurių nepravažiuoja paprastos mašinos ar kitatechnika. Ši transporto priemonė atlaiko didesnius krūvius, dyla kitaip nei įprasti automobiliai. Tik laiku atliekant aptarnavimus galima pastebėti trūkumus, kuriuos pašalinant yra išvengiama didesnių gedimų. Didelių nuostolių galima išvengti tik prižiūrint techniką ir atliekant aptarnavimus nurodytu terminu.

PASTABA. Jei pastebėjote transporto priemonės kokybės trūkumų ar kitokį gedimą, nedelsdami apie tai informuokite pardavėją arba jo įgaliotą atstovą.

Kreipimosi tvarka

Artėjant privalomo garantinio aptarnavimo terminui ar įvykus gedimui, turite kreiptis į oficialų pardavėją ar pasirinktą autorizuotą atstovą ir sutarti dėl abiem pusėms patogaus transporto priemonės atvežimo-paėmimo laiko. Esant didelėms apkrovoms, transporto priemonė registruojama į laukiančiųjų

sąrašą.

Pretenzijos dėl netinkamos transporto kokybės teikiamos pirkimo – pardavimo sutartyje numatyta tvarka.

Registruojant transporto priemonę apžiūrai, atstovas gali paprašyti pateikti žemiau nurodytą informaciją:

 • Transporto priemonės savininko vardas, pavardė/pavadinimas,kontaktinis tel.nr.;
 • Transporto priemonės modelis ir tipas;
 • Valstybinis numeris;
 • transporto priemonės rida;
 • reikalingo aptarnavimo rūšis arba detali informaciją apie reikiamą remontą.

Sutartu laiku atvykus paspasirinktą atstovą, būtina:

 • pateikti transporto priemonės įsigyjimą įrodantį dokumentą;
 • užsirašyti transporto priemonės ridą ir pateikti ją kartu šia knygele.

Būkite tikri, kad su atstovu išsamiai aptarėte, kokius darbus būtina atlikti ir nurodykite, kaip su jumis susisiekti, jeigu reikėtų atlikti nenumatytą darbą ar tokį darbą, už kurį reikėtų sumokėti daugiau nei buvo numatyta pirminiuose skaičiavimuose.

Paslaugų apmokestinimas

Privalomi planiniai transporto priemonės aptarnavimai, vykdomi garantiniu terminu, yra apmokestinami pagal aktualų pardavėjo kainyną. Kokybės garantijos terminu nustačius į kokybės garantijos apimtį nepatenkančios transporto priemonės dalies gedimą arba nusidėvėjimą, pirkėjas įsipareigoja autorizuotame servise atlikti transporto priemonės remontą ir (arba) pakeisti susidėvėjusią dalį, jei tai yra būtina užtikrinti tinkamą tolesnį transporto priemonės funkcionavimą ir (arba) išvengti didesnių gedimų (daugiau informacijos pateikiama pirkimo-pardavimo sutartyje).

Jei esate susitarę dėl remonto, apžiūros ar kitų papildomų darbų, kurių neapima garantinės sąlygos, paprašykite iš anksto apskaičiuoti preliminarią kainą ir su atstovu aptarkite mokėjimo sąlygas.

Transporto priemonės atsiėmimas po aptarnavimo Susipažinkite su pateikta sąskaita. Būkite tikri, kad suprantate jos turinį. Jei kyla klausimų ar neaiškumų, iškart aptarkite juos su atstovu. Patikrinkite, ar visi duomenys buvo įrašyti į aptarnavimų lentelę, esančią šioje knygelėje.